Erinevus lehekülje "O p2" redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: '[https://www.ttkan.co/novel/chapters/yuanzun-tiancantudou 元尊] <br /><br />第三百零二章 源池开-p2<br /><br />“他是...十大圣子排名第二的孔圣?”周元...')
 

Viimane redaktsioon: 27. märts 2020, kell 07:21

元尊

第三百零二章 源池开-p2

“他是...十大圣子排名第二的孔圣?”周元低声道。
飘小说曾用名妙趣橫生玄幻 元尊 線上看- 第两百六十五章 六大巨头 看書-p3 周泰也是面色凝重的点点头,道:“没错,他就是孔圣。”
面对着这般人物,就算是他们这些紫带弟子,都是大感压力。
而当他们还沉浸在孔圣现身的惊叹中时,又有一道源气云朵从天而降,云朵之上,是一位身穿如道袍般的青年,青年衣袍上铭刻着无数古老纹路,纹路时明时暗,散发着异样的波动。
医 小说推荐優秀玄幻小説 元尊- 第九百二十章 真好(修) 讀書-p3 这道袍青年面带和煦笑容,衣袍摆动,也是相当的帅气。
“灵纹峰的叶歌...”而在见到这道袍青年时,周泰再也忍耐不住惊疑,道:“今天这究竟是怎么回事?怎么十大圣子竟然来了三个!”
其他的弟子也是面面相觑,感到疑惑。
如果说只是李卿婵一人,那还能说是碰巧遇见,可如今三人都是同时来到,事情显然就不是那么简单了。
“孤陋寡闻了吧,连这消息都不知道?”
而就在他们疑惑的时候,后方忽有着一道清脆的声音传来,周泰他们转头,便是见到那吕嫣带着一波弟子走了过来。
“呵呵,吕嫣师妹知晓?”周泰笑呵呵的问道。
monsta x 小說精品玄幻 元尊 ptt- 第四百五十四章 首席峰 推薦-p1 吕嫣扫了众人一眼,方才慢悠悠的道:“我也是从我爷爷那里听来的消息,据说前些时候源池中出现了千丈水兽的行迹,这次孔圣,李卿婵,叶歌他们应该都是冲着此物而来。”
“千丈水兽...”
周泰他们面露惊色,千丈水兽一般都隐匿于源池极深处,难以找寻踪迹,这次竟然会显露出来,难怪孔圣,李卿婵,叶歌他们会现身。
毕竟,若是猎杀了那头千丈水兽,他们也是能够享受到八龙等级的源髓洗礼。
火影 uu 看書有口皆碑的小説 《元尊》- 第七百三十一章 变故 看書-p1 “其他的圣子,不是闭关就是在外出任务,不然的话,此次前来的圣子恐怕更多。”吕嫣笑吟吟的道:“当然了,如果楚青师兄也来了的话,也就没其他圣子什么事了。”
她还是一如既往是楚青的狂热拥趸。
飄天 全職武神扣人心弦的奇幻小説 《元尊》- 第八百零五章 吕霄 展示-p2 周泰笑了笑,望着远处那立于山巅的三道身影,笑道:“这样看来,此次的源髓洗礼,倒是有好戏看了,八龙洗礼啊,那可是一大盛事,就算不能享用,开开眼界也是好的。”

Personaalsed tööriistad
Üldandmed
Foorumid